• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
  • 02-0260692
  • ข่าวสาร

    Forex4you ยืนยันสถานะความเป็นสากลกับหุ้นส่วนรายใหม่

    โพสต์เมื่อมิถุนายน 13, 2015เมื่อ14:37
    Forex4you ยืนยันสถานะระหว่างประเทศด้วยการร่วมมือกับ Willis Group Holdings plc
    การรักษาความสำคัญกับความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง Forex4you ได้สรุปข้อตกลงกับบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศอังกฤษWillis Group Holdings plcเพื่อเป็นหุ้นส่วนใหม่สำหรับบริการที่เกี่ยวกับการประกันภัย ในฐานะนายหน้าประกันภัยรายใหญ่อันดับสามของโลกนาย Willis เสนอเป็นนายหน้าประกันภัย,ประกันภัยต่อบริการและบริหารความเสี่ยงใน ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง เกาหลีใต้และละตินอเมริกา สาขาของ Willis ในกรุงลอนดอนยังให้การประกันภัยรายย่อย ด้วยย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2371 Willisดำเนินธุรกิจในทุกๆทวีปโดยมีพนักงานกว่า 18,000 คนในสำนักงานกว่า 400 แห่ง Willisไม่ได้เป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศรายแรกที่เลือกโดย Forex4you ตามนโยบายใหม่ —เพื่อให้บริษัทต่างชาติให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา