• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
  • 02-0260692
  • เปรียบเทียบบัญชี

    เปรียบเทียบประเภทบัญชีโดยละเอียด

    รายละเอียดการเปรียบเทียบประเภทบัญชีทั้งแบบ Cent Classic และ Pro กับรูปแบบการส่งคำสั่งทั้งแบบ Instant และ Market พร้อมระบบสเปรดทั้งแบบ Fixed และ Floating รวมถึงขนาดสัญญาแบบ Cent Lot และ Standard Lot

    หากต้องการความช่วยเหลือ หรือคำอธิบายเพิ่มเติม,
    สามารถติดต่อสอบถามเราผ่าน Live Chat หรือโทรผ่านเว็บไซต์.