• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • ร้องเรียน

  ยื่นเรื่องร้องเรียน

  เพื่อให้มั่นใจว่าคำร้องเรียนของลูกค้านั้นได้รับการตรวจสอบและมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ลูกค้ากรุณาตรวจสอบว่าได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ทั้งหมด ซึ่งโดยปกติหลังจากได้รับการร้องเรียนแล้วทางเราจะรับทราบการแจ้งภายใน 2 วันทำการ และลูกค้าจะสามารถทราบว่า การร้องเรียนจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 14 วันทำการess days.


  มีมาตรฐานในการบริการสูง

  E-Global Trade & Finance Group, Inc มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีมาตรฐานสูงสุดแก่ลูกค้าของเราอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น หรืออันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการไม่ปฏิบัติตามอาจไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าได้ ลูกค้ามีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับบริการใดๆ เมื่อของ E-Global Trade & Finance Group, Inc ได้

  E-Global Trade & Finance Group, Inc จะทบทวนการเรียกร้องของลูกค้าเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ลูกค้าจะได้รับการตอบรับพร้อมกับรายละเอียดของการดำเนินการที่บริษัทจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการ