• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • ข้อมูลการดำเนินงาน

  สร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ

  ความโปร่งใสเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่บริการของเราสร้างขึ้น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติประสิทธิภาพของ บริษัทของเรา – รายงานทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดย KPMG

  รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2565

  • 117 032 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 22.12 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 64.87 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารายใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 11.06 ล้านเหรียญสหรัฐ

  รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2564

  • 150 120 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 23.56 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 71.28 ล้านเหรียญสหรัฐ

  รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2563

  • 181 440 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 25.77 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 70.42 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารายใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 0.63 ล้านเหรียญสหรัฐ

  รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2562

  • 124 921 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 12.58 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 68.07 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารายใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1.03 ล้านเหรียญสหรัฐ

  ดาวน์โหลดรายงานปี 2562

  pdf699 KB

  Updated at: 14.07.2020

  อ่าน อ่าน

  รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2561

  • 95 985 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 6.44 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 38.66 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารายใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1.77 ล้านเหรียญสหรัฐ

  ดาวน์โหลดรายงานปี 2561

  pdf1 MB

  Updated at: 19.09.2019

  อ่าน อ่าน

  รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2560

  • 122 037 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 4.81 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 19.93 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารายใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2.92 ล้านเหรียญสหรัฐ

  ดาวน์โหลดรายงานปี 2560

  pdf421 KB

  Updated at: 19.09.2019

  อ่าน อ่าน

  รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2559

  • 18,303 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 7.02 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 – 20.46 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารายใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2.60 ล้านเหรียญสหรัฐ

  ดาวน์โหลดรายงานปี 2559

  pdf669 KB

  Updated at: 19.09.2019

  อ่าน อ่าน

  รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการปี 2558

  • 92,564 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จำนวนค่าคอมมิชชั่นของตัวเเทน 4.99 ล้านเหรียญสหรัฐ.

  ดาวน์โหลดรายงานปี 2558

  pdf741 KB

  Updated at: 19.09.2019

  อ่าน อ่าน

  รายงานการยืนยันการจัดการกับรายงานการประกันคุณภาพ ปี 2557

  • 112 445 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จำนวนค่าคอมมิชชั่นของตัวเเทน 9.06 ล้านเหรียญสหรัฐ

  ดาวน์โหลดรายงานปี 2557

  pdf158 KB

  Updated at: 19.09.2019

  อ่าน อ่าน