• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • เงื่อนไขสำหรับการเทรด

  เงื่อนไขและคำศัพท์ต่างๆสำหรับการเทรด

  ทำความเข้าใจกับเงื่อนไขและคำศัพท์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเทรด และหากต้องการความช่วยเหลือ
  สามารถติดต่อสอบถามเราผ่าน Live Chat หรือ โทรผ่านเว็บไซต์.

  จำนวน Lot ต่ำสุดในแต่ละบัญชี

  สำหรับบัญชี Cent | Cent NDD จำนวน lot ต่ำสุดคือ 0.01 (หรือ 0.0001 Standard lot)
  สำหรับบัญชี Classic | Classic NDD จำนวน lot ต่ำสุดคือ 0.01
  สำหรับบัญชี Pro STP จำนวน lot ต่ำสุดคือ 0.01

  มูลค่าหรือขนาดสัญญา (Contract Size)

  สำหรับตลาด Forex ขนาดสัญญาของ 1 Standard lot จะเท่ากับ 100,000 หน่วย
  และขนาดสัญญาของ 1 Cent lot จะเท่ากับ 1,000 หน่วย โดยคุณสามารถใช้ Leverage เพื่อช่วยเพิ่ม Purchasing Power ของเงินคุณท่านได้
  – ตั้งแต่ 1:10 – 1:1000 สำหรับบัญขี Cent และ Classsic
  – ตั้งแต่ 1:10 – 1:200 สำหรับบัญขี Pro STP

  หมายเหตุ

  ขนาดสัญญาของบัญชี Cent จะมีขนาดเล็กกว่าสัญญาปกติ 100 เท่า ( นั่นคือ 1 USDcent = 0.01 USD)

  Leverage สูงสุด

  ขึ้นอยู่ยอด Equity ของบัญชีของคุณ :

  Forex4you ขอสงวนสิทธิ์ในการลดค่าเลเวอเรจสูงสุดถึง 1:25

  ตั้งแต่ $0 ถึง $1 000 1:2000
  ตั้งแต่ $1 000 ถึง $10 000 1:1000
  ตั้งแต่ $10 000 ถึง $100 000 1:500
  ตั้งแต่ $100 000 ถึง $250 000 1:200
  ตั้งแต่ $250 000 และมากกว่า 1:100

  Margin

  คือ จำนวนเงินทุนที่จะถูกกันไว้ใช้เพื่อเปิดคำสั่งเทรดในตราสารใดๆ ซึ่งจำนวน Margin ที่จะใช้ในแต่ละออร์เดอร์ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของตราสารและขนาดของออร์เดอร์(lot) นั้นๆด้วย

  หาก Lock Protection ถูกตั้งโดย Stop Loss หรือ Take Profit จากนั้นการปิดจะถูกปฏิเสธ และ Stop Loss หรือ Take Profit จะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์

  ข้อควรทราบ

  1.ระบบจะไม่อนุญาตให้ปิดคำสั่ง ที่มีผลทำให้มีการเพิ่มขึ้นของ Margin ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงก่อน Symbol Break และก่อนตลาดปิดในวันศุกร์ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถเปิดคำสั่งใหม่ด้วย Leverage ที่ 1:100 สำหรับ Forex และ 1:40 สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (การปรับเปลี่ยนเลเวอร์เลจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง Forex4you ในช่วง 1 ชั่วโมงก่อน Symbol Break ในวันจันทร์ ถึง วันพฤหัส และ ตลาดปิดในวันศุกร์ ซึ่งอาจจะลดลงหรือมากกว่าที่กำหนดไว้)

  2. การปิดคำสั่งที่จะมีผลทำให้ Net position หรือ Net margin เพิ่มขึ้น ในช่วงเวลา 30 นาทีก่อนประกาศข่าวสำคัญ ( ตามปฏิทินเศรษฐกิจที่มีสัญลักษณ์ ‘ปานกลาง’ หรือ ‘สูง’ ) และหรือในช่วงเวลา 30 นาทีหลังประกาศข่าวสำคัญ ( ตามปฏิทินเศรษฐกิจที่มีสัญลักษณ์ ‘ปานกลาง’ หรือ ‘สูง’ ) ที่คาดว่าจะมีความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวการเปิดคำสั่งใหม่ จะเปิดด้วย Leverage ใหม่ที่ 1:100 สำหรับ Forex และ 1:40 สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ ( การปรับเปลี่ยนเลเวอร์เลจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง Forex4youในช่วง 30 นาที ก่อนหรือหลัง การประกาศข่าวสำคัญ ซึ่งอาจจะลดลงมากกว่าที่กำหนดไว้)

  โปรดทราบ สำหรับบางประเภทบัญชี หลักประกัน (Margin) จะถูกคำนวณใหม่ตามเลเวอเรจของบัญชีเมื่อตลาดเปิดในวันอาทิตย์

  Locked (hedged) margin

  คือ หลักประกันของการเปิดคำสั่งตรงกันข้ามในตราสารเดียวกัน และมีปริมาณคำสั่งเท่ากัน โดยหลักประกันนี้จะมีค่าเท่ากับศูนย์ อย่างไรก็ตามลูกค้าจะต้องมีเงินทุนเพียงพอในบัญชีเทรด เพื่อใช้เป็นหลักประกันในแต่ละคำสั่งที่ตรงข้ามกันนี้

  ระดับ Margin Call

  Margin Call คือระดับ Margin ขั้นต่ำที่กำหนดให้รักษาไว้ในแต่ละบัญชี โดยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก (Equity/Margin)x100 เราสามารถใช้ Margin Call เพื่อเป็น “Warning Border” ในการรักษาระดับเงินทุนเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ Stop Out – โดยในวันหยุดต่างๆระดับ Margin Call จะเพิ่มขึ้นเป็น 100% สำหรับบัญชีที่มี Leverage 1:100 และจะเพิ่มเป็น 500% สำหรับบัญชีที่มีการใช้ Leverage สูงสุด โดยโบรกเกอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามการเปิด/ปิดคำสั่งเทรด Forex และลด Margin ลงไปที่ Margin call level หนึ่งหรือสองชั่วโมงก่อนที่จะปิดตลาด รวมทั้งการเปิดสถานะ Hedging ด้วย
  ระดับ Margin Call ของบัญชีต่างๆ ในช่วงเวลาปกติจะถูกกำหนดไว้ดังนี้
  > Cent | Cent NDD — 50% ของ Equity
  > Classic | Classic NDD | Pro STP— 100% ของ Equity

  ระดับ Stop Out

  เมื่อระดับ Margin ลดลงจนถึงจุด Stop Out ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลให้ Balance ในบัญชีของลูกค้าติดลบ ระบบจะบังคับให้ปิดออร์เดอร์จนกว่าระดับ Margin จะเพิ่มขึ้นเหนือระดับ Stop Out

  โปรดทราบ

  > ระดับ Stop Out ไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง – ในกรณีนี้จำเป็นจะต้องใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงแทน
  > โปรดทราบ Pending orders ทั้งหมดจะถูกยกเลิกหลังจาก Margin ลดลงถึงระดับ StopOut / Credit StopOut หากบัญชีดังกล่าวมีการเทรดบน MarketPlace (CentNDD/ClassicNDD/ProSTP)

  Locked positions (Hedge)

  คือ เหตุการณ์ที่มีการเปิดคำสั่งเทรดในตราสารเดียวกัน แต่สถานะคำสั่งตรงข้ามกัน(BUY & SELL) ซึ่งจะทำให้เกิด Locked positions ขึ้นโดยระบบจะเซตค่า Margin เป็น 0 (Margin สองฝั่งหักล้างกันตามจำนวน Lot)

  Lock protection

  เป็นฟังก์ชันที่จะปฏิเสธการปิดออร์เดอร์ที่ถูก Locked position ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การลดลงของ Equity ต่ำกว่าระดับ 100% ของ Margin ซึ่งในกรณีนี้คุณจะได้รับข้อความว่า «Not enough margin» ใน MT4 Terminal ในส่วนของ Mail Box โดยออร์เดอร์ที่ถูก Lock protection จะสามารถปิดได้โดยการคลิกขวาที่ออร์เดอร์นั้นและกดเลือกฟังก์ชัน “Multiply close by”

  ฟังก์ชั่น Lock Protection สามารถทำงานได้จากการที่ราคาเคลื่อนไปถูกจุด Stop Loss หรือจุด Take Profit ของออร์เดอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ได้ตั้งไว้ด้วยเช่นกัน และ Stop Loss / Take Profit และจะถูกเซตค่าที่ระดับราคาศูนย์โดยอัตโนมัติ

  เงื่อนไขมีผลบังคับใช้กับบัญชีเทรดที่มีออเดอร์ดำเนินการโดยผู้รวบรวมราคาตลาดสภาพคล่องของเรา

  Gap level

  เป็นเกณฑ์สำหรับการเปิดใช้ฟังก์ชัน Gap mode โดยหากช่องว่างของราคามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 spread จะมีการดำเนินการ Gap mode โดย Dealer (ทั้ง Stop Loss & Take Profit จะดำเนินการในช่วง Gap Price) และจะไม่ได้รับราคา Second tick หลังจาก Gap Mode เกิดขึ้น

  โปรดทราบ

  Gap mode จะไม่เกิดขึ้นกับบัญชีเทรดส่งคำสั่งไปยัง MarketPlace และคำสั่ง Pending order ,Take Profit รวมถึง Stop Loss จะได้รับการประมวลผลทันทีที่ราคาตลาดใน Second tick ดังนั้น Slippage อาจเกิดขึ้นได้แม้เพียงแค่ 1 pip

  Closed/Gap

  ถ้า Pending order ถูกสร้างขึ้นพร้อมการตั้งค่าจุด Take profit และ/หรือ Stop loss และราคามีการกระโดดข้ามราคาที่ตั้งไว้ และราคา Take profit/Stop loss ยังคงอยู่ในระดับ Gap level ออร์เดอร์นี้จะเปิดด้วยราคา Gap price และหลังจากนั้นจะปิดด้วยราคาตลาด ราคาพร้อมคอมเมนท์ [Closed / Gap] ผลสุดท้ายของออร์เดอร์นี้จะติดลบ 1 Spread

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขายและการลงทุน โดยที่มิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า