• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
  • 02-0260692
  • ข่าวสาร

    Forex4you บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับ อินเดีย

    โพสต์เมื่อสิงหาคม 5, 2021เมื่อ11:11
    ในการฉลองครบรอบ 14 ปีของ Forex4you เราได้แบ่งปันความรักและความสุขของเหตุการณ์สำคัญนี้กับชุมชนของเราโดยการจัดงานระดมทุนเพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนมูลค่า 3,500 เหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการบรรเทาทุกข์ COVID-19 ของมูลนิธิ Swasth Digital Health Foundation (“Swasth”) Swasth เป็นพันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มารวมตัวกันเพื่อจัดหาทรัพยากรที่มีมาตอบสนองต่อการระบาดของ COVID-19 ร่วมกับ ACT Grants คือ การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงทางสังคมสำหรับเริ่มต้นระบบนิเวศในอินเดียที่ช่วยระดมการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม พวกเขามีบทบาทสำคัญเพื่อช่วยเหลือการระบาดใหญ่ครั้งนี้ โดยการให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19 ทำให้สามารถเข้าถึงหลักสำคัญในการดูแล ป้องกันอันตรายของผู้ป่วยจากการได้รับข้อมูลที่ผิดๆ และสร้างความมั่นใจในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่ขาดแคลนอย่างเพียงพอ เครื่องผลิตออกซิเจนเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถังออกซิเจน แทนที่จะอาศัยแหล่งออกซิเจนภายนอก เช่น ถังออกซิเจน เครื่องผลิตออกซิเจนจะรีไซเคิลออกซิเจนในอากาศ จากนั้นลำเลียงไปยังผู้ป่วย ณ วันนี้ มีการติดตั้งเครื่องผลิตออกซิเจน 13,500 เครื่องทั่วประเทศ เราดีใจที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออินเดียและชุมชนของเรา และหวังว่าจะได้เข้าร่วมในโครงการริเริ่มอื่นๆ เช่นนี้ในอนาคต .