• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • บทวิเคราะห์จาก Trading Central ใน Trader Room บทวิเคราะห์จาก Trading Central ใน Trader Room

  Trading Central

  บทวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก Trading Central

  Trading Central – เป็น 1 ใน 3 บริษัทขนาดใหญ่ที่ออกบทวิเคราะห์ทางเทคนิค พวกเขาได้สร้างและใช้ระบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์โดยอิงจากงานวิจัยและการพัฒนาหลายปี :Investoride Research, Euro IRP และ IRP ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับลงทะเบียน (RIA) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC)

  บทวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก
  Trading Central :

  ไอคอน ธง EU ไอคอน ธง US
  EUR / USD
  ไอคอน ธง GB ไอคอน ธง US
  GBP / USD
  ไอคอน ธง US ไอคอน ธง CH
  USD / CHF
  ไอคอน ธง US ไอคอน ธง ญี่ปุ่น
  USD / JPY
  ไอคอน ธง US ไอคอน ธง แคนาดา
  USD / CAD
  ไอคอน ธง ออสเตรเลีย ไอคอน ธง US
  AUD / USD

  วิธีการรับรายงานการวิเคราะห์จาก Trading Central:

  วิธีการอ่านและการใช้งาน Trading Central reports

  • เส้นสีเขียว – เส้นเเนวต้าน
  • เส้นสีแดง – เส้นแนวรับ
  • เส้นสีน้ำเงิน – Scenario อื่น โดยหากราคามาแตะที่เส้นนี้ ให้ใช้ Scenario อื่นๆ

  นอกจากนี้ในกราฟยังมีการแสดงอินดิเคเตอร์ เช่น RSI หรือ MACD เพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาในแบบอื่นๆ